Comments

Krysztopa: Opowieści Podlaskie – Jak dobrze znam gwarę Podlasia? No dobrze, a jak inaczej!;)