Comments

26 grudnia 2004 r. – trzęsienie ziemi na Oceanie Indyjskim i uderzenie fali tsunami w wybrzeża Azji, Indonezji, Afryki i Oceanii