Comments

Kretynika Potyliczna: Film z wydarzeń w Ełku [video]