Comments

Niewygodne.info: Niemcy ignorują niekorzystne dla nich orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE!