Comments

RAZ w Chłodnym Okiem: Po wkładkach reklamujących samorządy w GW, widać gdzie jeszcze rządzi Platforma