Comments

Prof. Chodakiewicz: Jeśli Międzymorze zapewni stabilizację w regionie, to USA je poprze