Comments

Krysztopa: Opowieści Podlaskie: Krysztopa – co to w ogóle za nazwisko?