Comments

Imigranci. (Idę w ślady Mrożka, przynajmniej z tytułem.)