Comments

RAZ w Chłodnym Okiem cytuje Michalik: „Jak długo będziemy znosić to upadlające gaworzenie facetów od Watykanu!”