Comments

Zomowiec z krwią na rękach i emeryturą 10 tys. wreszcie skazany