Comments

10 kwietnia 1525 r. – hołd pruski. Sekularyzacja Zakonu Krzyżackiego w Prusach