Comments

Nic tak nie śmieszy, jak deklaracje rządu Niemiec