Comments

Czy on może mieć program polityczny dla Polski?