Comments

Śmiech może być przejawem pogardy i nienawiści. Tak jest z PO