Comments

53% Niemców przeciwko udzieleniu Polakom pomocy w ramach NATO