Comments

Jedynie Kodeks Karny podaje terminy określające dokonania i plany Platformy Obywatelskiej