Comments

Nie zdążycie zostać „męczennikami otwartej Europy”-pójdziecie siedzieć za zwykłe złodziejstwo!