Comments

PO i zwolniony dyrektor Machcewicz bronią Muzeum 2.wojny jak niepodległości