Comments

Wielki imam podziękował papieżowi Franciszkowi „za obronę islamu przed oskarżeniem o przemoc i terroryzm”