Comments

18 września 1939 r. – bolszewicka rewolta w Skidlu