Comments

Pieniądz oparty na wierze, pieniądz oparty na F-16 i co nas czeka.