Comments

Dokument o relokacji traci ważność. Co zrobi teraz UE?