Comments

Andrzej Duda – MOCNE wystąpienie na Zgromadzeniu Narodowym – orędzie Prezydenta RP