Comments

Piłka pod Kolumną Zygmunta czyli proporcje.