Tusk jest nie tylko „królem Europy” i – jak stwierdził kiedyś Sławomir Nowak – „dotkniętym przez Boga wielkim geniuszem”.

Teraz jest także „profesorem”.

Video poniżej: