Comments

Krysztopa: Opowieści Podlaskie – „Kocham Czarka”. To ja pozdrawiam:)