Comments

2 czerwca 1989 roku ukazał się pierwszy numer reaktywowanego „Tygodnika Solidarność”