Comments

Wyliczono, ile razy na tzw. „letniej konferencji prasowej” Angela Merkel użyła słowa „Europa”, a ile razy „Niemcy”. Zobacz!