Comments

Człowiek, który przyjechał w mundurze podburzać podpitych, upalonych marychą i rozbawionych poza samokontrolę gówniarzy, zasługuje na surową odpowiedzialność