Comments

Hallo! Tu Błyskawica…” 8 sierpnia 1944 r. pierwszą audycję nadaje Radiostacja Powstańcza „Błyskawica”