Comments

Media niemieckie i rosyjskie całkowicie pominęły kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego