Comments

Ppłk Marian Pawełczak „Morwa” opowiada o ciężkich warunkach bytowych w oddziałach partyzanckich