Comments

To my możemy uczyć Niemców praworządności i europejskich zasad