Comments

„Wojciech Mann trafił do Trójki za późnego Gomułki. W Trójce przeżył 1968, 1970, 1976…”