Comments

Chcielibyśmy niniejszym poinformować niedouczone KOD-ziarstwo, iż Henryk Sienkiewicz był członkiem pierwszej organizacji polskich nacjonalistów – Ligi Narodowej