Comments

Mało znany fakt: W 1992 roku TK orzekł, iż ujawnienie listy tajnych współpracowników SB jest niezgodne z Konstytucją