Comments

Urzędniczka stołecznego ratusza, która rozwiązała Marsz PW`44 absolwentką Wyższej Oficerskiej Szkoły im. F. Dzierżyńskiego