Comments

„Rozkaz, zgasić pamięć”… Ewa Gawor w walce z upamiętnieniem ofiar katastrofy smoleńskiej