Comments

Wydatki na specjalistę od PRu w okresie wyjaśniania afery reprywatyzacyjnej