Comments

die Zeit: „Dalsze sankcje nie zmienią rosyjskiej Polityki”