Comments

„Raz prozą, raz rymem – walczymy z propagandowym reżimem”