Comments

„Ja pragnę zemsty”: Pani sędzia Irena Kamińska szczera, aż do bólu