Comments

Gajda nie miał nic wspólnego z SB, ale jego zdjęcie zostało wykorzystane w „Klerze” w kontekście sportowców, którzy wysługiwali się SB i bili księży. Proces w toku