Comments

Urban wystawia świadectwo Wałęsie, że nie był Bolkiem, a Wałęsa je publikuje!