Comments

Stodoła w Gardelegen – 13 kwietnia 1945 r. niemcy spalili żywcem w murowanej stodole ponad 1000 osób, w większości Polaków, na dzień przed wyzwoleniem. PaMIĘTAMY!