Comments

Sąd Apelacyjny w Gdańsku prawomocnym wyrokiem orzekł, że NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” musi przeprosić KOD. Związek zapowiada wniosek o kasację wyroku