Comments

„Decyzją większości, Łódź strajkuje – nie klasyfikuje”. Nauczyciele z Łodzi postanowili zamanifestować swoją radość z powodu podjęcia decyzji o nieklasyfikowaniu maturzystów