Comments

Wreszcie,zamówienia wojskowe kierowane są do zakładów produkcyjnych w Polsce