Comments

We wszystkich szkołach w Polsce zakończyły się klasyfikacje uczniów klas maturalnych