Comments

Na ulicach stolicy czerwone flagi z sierpem i młotem. Zero reakcji ze strony warszawskiego Ratusza